Mieke Hampsink – Praktijk voor Jeugdhulp, Training en Intervisie

Welkom op de website van Praktijk voor Jeugdhulp, Training en Intervisie

Zoveel mensen en kinderen er op de wereld zijn, zoveel verschillen zijn er ook. In mijn visie is iedereen uniek en goed zoals die is. Dat weet ik, dat ervaar ik zo en zo wil ik graag anderen benaderen. In mijn praktijk is er ruimte voor die unieke kinderen, jongeren, hun ouders en andere gezinsleden.

Daarnaast zijn professionals werkzaam in de zorg en het onderwijs welkom in mijn praktijk.

Ik bied ondersteuning bij casuïstiek en intervisie. Naast coaching geef ik  trainingen die de zorgprofessional en de onderwijsprofessional in staat stelt op een veilige manier intervisie vorm te kunnen geven in de organisatie of  samenwerkverband waarin ze werkzaam zijn. Ik gebruik hierbij de Taal Erbij.

Ik doe dit vanuit mijn eigen innerlijke overtuiging dat alle zorgprofessionals en onderwijsprofessionals weten dat ze uniek zijn in hun rol als professional. Na een training of een coachingstraject zijn de deelnemers ( nog ) meer bewust van eigen handelen in relatie tot de client of leerling of collega’s. Hierdoor is er minder ziekteverzuim en wordt de werkdruk als minder hoog ervaren.